Professors Against Plagiarism

استادان علیه تقلب

مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه‌ها

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده و هدف آن مبارزه با تخلف یا تقلب علمی در دانشگاه است

مقدمه

به‌نام خداوند هستی و هم راستی

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده است و هدف آن مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه‌ها چه از سوی دانش‌جویان و چه از سوی اعضای هیات علمی است. متاسفانه ما شاهد گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی کشور هستیم که با انگیزه‌هایی چون اخذ مدرک، پذیرش یا ارتقای مرتبه‌ی دانشگاهی صورت می‌گیرتد.

ما با هرگونه تقلب مخالفیم و سکوت در برابر آن‌را هم جایز نمی‌دانیم. در این بلاگ قصد داریم برخی موارد و روش‌های تقلب‌ را بیان و ضمن آموزش به دانش‌جویان و تلاش برای اشاعه‌ی اخلاق و آداب حرفه‌ای در جمع خودمان‌، مسولان را وادار کنیم تا به مشکل تقلب و ریشه‌های آن واکنش جدی نشان دهند.

۲۱ مرداد ۱۳۸۷

استادان یا پژوهشگران حامی

حمایت

اگر می‌خواهید نامتان به‌عنوان یکی از حامیان ذکر شود، نام کامل و آدرس وبگاه خود را به آدرس ghodsi_AT_sharif_DOT_edu ارسال نمایید و در صورت تغییر گروه حامی ما را مطلع کنید..

تعداد زیادی آدرس بلاگ خود را فرستاده‌اند که متاسفانه امکان استفاده از آن به‌جای وبگاه نیست.

بایگانی مطالب

آخرین نظرات


من می توانم به شما قسم بخورم: یک نفر
ایرانی از صبح تا موقع خواب، در عالم خیال چه
خدمت های نمایان به وطن می کند، چه مجاهدت ها
در دفاع نوع تصور می کند، چه تجارت های
سودمند می نماید، چه زمین های بایر و ویران را
آباد می کند، چه قنات های جاری قشنگی دایر
می کند؛ لکن، همه خیال است، اساس نیست.

خاطرات تاج السلطنه

به کوشش مسعود عرفانیان، نشر تاریخ ایران،
تهران، چاپ چهارم، 1378

اخیراً گزاره های جالبی از آقای محرابیان، وزیر صنایع، نقل شده است که خیلی ها را به فکر فرو برده است؛ هریک به فکری:

- "چاپ مقالات در مجلات بین المللی فروش رایگان علم است ... که به صاحبان قدرت منتهی می شود."

- "متأسفانه در جامعة علمی نگاهی ایجاد شده، که به صورت نامحسوس و کاملاً سازماندهی شده، علم کشورها را به بهای بسیار ارزان به فروش می رسد."

- "... نظامات علمی در کشورهای مختلف مثل کشور ما تابع ضوابط غلط بین المللی قرار گرفته است که نمونة بارز آن همان چاپ اعضای هیئت علمی در مقالات ISI است."

- "با این کار، علم دانشمندان ایرانی و دانشمندان سایر کشورها در اختیار قدرتی قرار می گیرد که از این قدرت علیه همان کشور استفاده می شود."

بنده که در سا لهای گذشته سهمی در اعمال سیاست های تشویق پژوهشگران به انتشار در سطح بین المللی داشته ام از این گزاره ها بی واسطه بهت زده شدم: مگر می شود مدیران ارشد کشور ما این چنین فکر کنند؟ اولین فکر من این بود که عده ای می خواهند پیشرفت بلامنازع ایران پس از انقلاب را مخدوش کنند.

اما نه! وزیر صنایع که این چنین فکر نمی کند! او هم مانند مدیران ارشد دیگر کشور رشد و توسعة ایران و عزت ایران را می خواهد.پس چرا اینگونه صحبت می کند؟ کمی تأمل مرا یاد پیچیدگی دنیای مدرن، پیچیدگی مفهوم علم مدرن، و نیز پیچیدگی رابطة میان علم، دانش فنی، و رشد اقتصادی و سیاسی کشورها انداخت. بسیار ممارست و زمان می خواهد که ما جهان سومی ها ذهن های پیچیده پیدا کنیم و راه حل های بسیط برای مسئله های پیچیده مطرح نکنیم. مسئلة ما ناتوانی در رشد صنعتی و تولید فناوری و برقراری رابطه میان علم و فناوری و تجارت و کسب و کار است. این مسئلة بسیار پیجید ه ای است که کمتر کشوری موفق به حل آن شده است. تمام کوشش خیرخواهان و ذهن های پیچیدة ایرانی از ابتدای انقلاب تاکنون دستاوردهایی داشته است که شاهد آن هستیم، اما هنوز از آن راضی نیستیم. هنوز در این زمینه در ابتدای راه هستیم! پس اگر بعضی ها راه حل های ساده برای این مسئلة پیچیده پیشنهاد می کنند تعجب نکنیم؛ اگر عیب های بخش خود را به حساب پژوهشگران دانشگاهی می گذارند ناراحت نشویم. اینها همه از روی خیرخواهی کسانی است که به پیچیدگی دنیای مدرن و مفاهیم آن عادت نکرده اند.

بگذارید این پیچیدگی ها را با چند سؤال و چند عدد بیان کنم: می دانیم علم نوین چیست؟ می دانیم دانش فنی چیست؟ می دانیم مالکیت معنوی چیست؟ می دانیم ایران چند مقالة بین المللی در سال منتشر می کند؟ می دانیم جهان، بیگانگان، و قدرت های بیگانه چند مقاله منتشر می کنند و در اختیار ما قرار می دهند؟ می دانیم چرا ما نمی توانیم از این علم بیگانگان به نفع خودمان و به نفع صنعت خودمان استفاده کنیم؟ می دانیم چرا دشمنان ما علم خود را رایگان در اختیار ما قرار می دهند؟ چرا وزات صنایع از این همه علم رایگان روی زمین ریخته به نفع کشور استفاده نمی کند؟

تولید علم جهانی در سال 2008 حدوداً 2 میلیون مقاله بوده است. یک درصد آن می شود حدود بیست هزار مقاله! سهم ایران در سال 1387/2008 حدود 16000 یعنی کمتر از یک درصد بوده است! آمریکا به تنهایی 18 درصد علم دنیا را در آن سال تولید کرده است و همه را هم تماماً دراختیار ما می گذارد! در اختیار ما می گذارد تا اگر توانستیم به فناوری تبدیل کنیم و به دنیا بفروشیم! چرا وزارت صنایع از این 99 درصد علم دنیا برای تولید فناوری استفاده نمی کند؟ چرا ما در استفاده از این علم رایگان بر زمین ریخته ناتوانیم؟

وزارت صنایع برای استفاده از این ثروت انبوه چه تمهیدی اندیشیده است؟ به توبره کشیدن خاک ایران که هنر نیست! سیلیس را تنی 100 دلار بفروشیم و شیشة اپتیک را بسیار گران تر کیلوئی 1000 دلار بخریم؟ مگر نه اینکه دو دانه شیشة عینک چند گرمی را به قیمت 100 دلار می خریم! وزارت صنایع توضیح دهد چه کرده است! مگر همین دانشگاهیان نبودند که بیست سال پیش دانش فنی تولید شیشة اپتیک را در ایران به دست آوردند اما وزارت صنایع نه تنها کمکی به تولید این شیشه نکرد که مانع هم شد؛ هنوز هم راه باز است: این گوی و این میدان! خاک ایران را به توبره نکشیم؛ کارشناسان وزارت صنایع مثال های فراوان دیگری از این به توبره کشیدن خاک ایران دارند! انتشار مقاله های ISI را تقبیح نکنیم که این ره به جایی نخواهد برد! نه از 99 درصد علم دنیا می توانیم استفاده کنیم و نه حتی از دانش فنی تولیدشده در ایران که به صورت مقالة ISI درنمی آید و دانشگاهیان با آن ارتقاء دانشگاهی هم نگرفته اند!
واقعیت این است که ما نه علم را می شناسیم، نه مفهوم دانش فنی را درست درک کرده ایم. آنچه کشورها و بنگاه های اقتصادی رایگان به کسی نمی دهند دانش فنی است نه علم! بنابر تعریف جدید، علم هنگامی علم است که در چارچوب "گفتمان علمی" به صورت ارائة مقاله در همایش های ملی و بین المللی و یا انتشار در مجلات در "اجتماع علمی" مطرح و به بحث گذاشته شود، وگرنه هنوز علم نیست و تولید علمی تلقی نمی شود.

همکاران پژوهشی سخت کوش نگران نباشند. بی دغدغه به کار خودشان ادامه دهند و راه انتشار یافته هایشان را در اجتماع علمی ملی و بین المللی به هرصورت ممکن بجویند! ما باید این مرحلة "مشق علم" را همراه با افزایش تولید مقالات ادامه دهیم، تا پس از گذر از این "دورة مشق" به مرحلة تولید علم وارد شویم و با حضور بین المللی نقش خودمان را در جهان و وظیفة خودمان را نسبت به مردم کشورمان ادا کنیم. آینده ارزش این زحمات را درک خواهد کرد. و البته امیدوار باشیم نسل بعدی مدیران کشور ما هم به نقش خود بهتر واقف شوند و راه تولید دانش فنی و تجاری سازی این دانش را هموار سازند؛ از خود بصیرت نشان بدهند و بصیرت دیگران را با سپر ولایتی دفع نکنند!

والذین جاهدافینا لنهدیهم سبلنا.

رضا منصوری
تیرماه 1389
پ.ن: 1. ابن بادداشت را دکتر منصوری برای چاپ ابتدا به ایسنا ارسال کردند که آن خبرگزاری از انتشار آن خودداری کرد.
2. با شگفتی تمام بلافاصله پس از پست این یادداشت کاملا علمی این بلاگ فیلتر شد.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۸۹/۰۵/۱۶
محمد قدسی

نظرات (۱۵)

اولا اصلا این یادداشت به دزدی علمی چه ارتباطی داشت که در این وبلاگ چاپ کردید؟
ثانیا هدف از چاپ مقالات علمی در مجلات بین المللی تا جایی که من دیده ام فقط ارتقاء شغلی بوده نه به بحث گذاشتن آن. اگر بر حسب ارزش دهی جامعه ی بین المللی به مقالات وزن دهی کنیم، مقالات علمی تولید داخل کشور کمتر از یک صدم درصد علم تولیدی را هم تشکیل نمی دهند. گنجشکی که روی درخت تنومندی نشسته. دولت جلوی انتشار مقالات را کلا بگیرد یا نگیرد، هیچ اتفاقی نمی افتد. آب از آب هم تکان نمی خورد. به جای این اظهار نظر ها بهتر است از شیوه ی ارزیابی علمی که اتفاقا در زمان معاونت جناب آقای دکتر منصوری به این شکل درآمده است انتقاد کنید.
This guy does not have a single paper and yet claims multiple publications:

http://www.irandiplomacy.ir/modules/news/article.php?storyid=470

*سوابق علمی و تجربی
- دارای دانشنامه مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
- ارائه چندین مقاله علمی و تخصصی در موضوعات مختلف عمرانی و صنعتی
- تالیف کتاب و مقالات متعدد علمی در سطح داخلی و بین‌المللی (ISI)
- مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
This guy does not have a single paper, yet claims multiple publications:

http://www.irandiplomacy.ir/modules
/news/article.php?storyid=470

*سوابق علمی و تجربی
- دارای دانشنامه مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
- ارائه چندین مقاله علمی و تخصصی در موضوعات مختلف عمرانی و صنعتی
- تالیف کتاب و مقالات متعدد علمی در سطح داخلی و بین‌المللی (ISI)
دکتر بهروز پرهامی استاد دانشگاه کالیفرنیا در سنتاباربارا یادداشت کوتاهی از این پست در مجله‌ی اینترنتی ایرانیان نوشته اند که در زیر میتوانید بخوانید:

http://www.iranian.com/main/blog/bparhami/iranian-minister-criticizes-free-exchange-technical-information
ای بابا!!!
یعنی دیگه ملت هیچی نباید بگن؟!!

به گردانندگان تبریک میگم! چون این نشانه تاثیر گذاری این وبلاگ هستش! و اینکه خبر فیلتر شدنش در خیلی از سایت های اومده و کسای زیادی این یادداشت رو خوندن!
سلام به همه

فیتر شدن وبلاگ را به مؤسسین و خوانندگان تبریک می گم! تبریک از این جهت که تجربه نشان داده که سایت ها و بلاگ هایی فیلتر می شوند که تأثیرگذار باشند. و فیلتر شدن اینجا هم معنی اش این است که مسئولین امر، از تأثیرگذاری بالای این وبلاگ به هراس افتاده اند.

پیش به سوی رسوا سازی متقلبین و متخلفین.

به اعتقاد من حالا دیگر زمان آن رسیده که به مرحله ای جدید یعنی تشکیل یک تشکل غیر دولتی در راستای نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مبارزه با مصادیق تقلب و تخلف در جامعۀ علمی کشور فکر کنیم. یک NGO متشکل از استادان مؤسس و خوانندگان علاقمند به همراهی در
هدف گذاری جدید.
Elm joda az farhange elmi nist, va farhange elmiye asre maa bar apaaye ma-refatshenasiye asre roshangariye oroopaa ast. Pas pishrafte elmi dar keshvari ke in ma-refatshenasi ro dar ghareeb be aksariyate aahaad-e mardom-e khod napazirofteh, khiyali ast baatel. In fazahaye majaazi ham dar choneen jam-e-i majaazi baghi khahand mand, hamantor ke daneshgahaa makaani nime-majaazi hastand
این مطلب در همین موضوع تو همشهری آمده در تایید جاهلان و متقلبان حاکم بر ما
http://hamshahrionline.ir/news-111423.aspx
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
(:
من از سرطق لینک یکی از دانشجوهای دکتر منصوری اینجا آمدم که نوشته بود فیزیک را با شما افتاده !

این هم از برکات فیلترینگ است .
من از طریق لینک یکی از دوستانم در فیس بوک به این سایت آمدم و این پست از دکتر منصوری را دیدم، و با اینکه قبلا اظهارات جناب محرابیان را شنیده بودم با مطالعه ی این پست به ناشیانه و ناآگاهانه بودن اظهارات وزیر محترم صنایع بیش از پیش پی بردم!
همانطور که سایر بازدیدکنندگان هم اشاره فرمودند فیلترینگ هیچ تاثیری بر کار این وبلاگ و سایر وبلاگ های از این دست نخواهد گذاشت!چه بسا لینک این مطلب خود در سایت فیلتر شده ی فیس بوک قرار داشت و من از طریق آن به این وبلاگ ارجاع داده شدم، جامعه ی دانشگاهی آگاه باید با قدرت به فعالیت خود ادمه دهد و مخصوصا امروز به جامعه آگاهی لازم را بدهند.
من فکر می کنم تصمیم به فیلترینگ این سایت قبلا گرفته شده بود و تصادفا با انتشار این مقاله همراه شده است. در این مقاله هیچ حرف تازه ای نیست و مطالبی کاملا بدیهی مورد تاکید قرار گرفته است. من خود شاهد بودم هر یک از همکاران دانشگاهی که سخنان این وزیر را شنید، قهقهه ای زد و دقیقا حرف های این مقاله را زد (و متاسفانه حرف های منجر به قهقهه امروزه دست کم هفته ای یکی دو بار از سیاست مردان شنیده می شود).
جامعه دانشگاهی ما با شکستن فلیتر کاملا آشناست و فیلترینگ تنها باعث خواهد شد آنها که تا کنون نام این سایت را نشنیده بودند، خواننده آن شوند. با این حال فکر می کنم جهت روشن شدن علت فیلترینگ و اعتراض رسمی به آن، نامه ای به شورای فیلترینگ (و رونوشت آن به وزارت علوم) با امضای استادان موسس سایت ارسال گردد.
امیدوارم که فیلتر شدن اینجا باعث توقف فعالیت وبلاگ نشه. من قول می‌دم از این به بعد حتی بیشتر هم به اینجا سر بزنم!
من این پست را به طور کامل در وبلاگم کپی کردم. به دلیل این که متن بسیار عالی بود.. ننگ بر تنگ نظران ..
salam
matn besyar khoobi bood. beh omid tadavom bishtar ingooneh neveshteha az Dr Mansouri e aziz

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی